ZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat