Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Słubic z dnia15 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat