Gmina Słubice pomoże finansowo w remoncie drogi z Nowych Biskupic do Rzepina

- Dołożymy do tej inwestycji równowartość 250 tys. euro – informuje burmistrz Tomasz Ciszewicz. – Jest to wprawdzie zadanie powiatu słubickiego, ale mam świadomość jak wielu naszych mieszkańców korzysta z tej drogi. Dlatego podjąłem decyzję o partycypowaniu w kosztach tej inwestycji – dodaje.

Starosta Marcin Jabłoński podziękował dziś (17 maja) burmistrzowi za przychylność podkreślając, że droga z Nowych Biskupic do Rzepina „ ma duże znaczenie strategiczne, gospodarcze i turystyczne w układzie komunikacyjnym pogranicza”. Powiat od dawna przymierzał się do jej remontu, ale sam nie był w stanie udźwignąć kosztów. Sytuacja zmieniła się gdy Unia Europejska zgodziła się wesprzeć finansowo tę inwestycję. W ramach wspólnego projektu z Niemcami, którego liderem jest powiat słubicki, na pogranicze trafi z Brukseli ok. 3,3 mln euro. Dzięki temu po polskiej stronie przebudowane zostanie blisko 9 km drogi między Starymi Biskupicami a Rzepinem, a po stronie niemieckiej 3,5 km drogi prowadzącej do autostrady A10. Mimo unijnej pomocy powiat potrzebował jeszcze wsparcia, żeby zebrać pieniądze na wkład własny konieczny do zrealizowania tej inwestycji. O pomoc zwrócił się m.in. do gminy Słubice.