ZARZĄDZENIE NR 139/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp.

położenie

numer

działki

powierzchnia

cena nieruchomości

netto

nr księgi wieczystej

1

Słubice ul. Nocznickiego

292/10

0,0190 ha

16.000,00 zł

GW1S/00015685/8