Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Słubic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży