Organizacje pozarządowe? Zapraszamy do współpracy!

Od kwietnia 2017 roku Słubice i Frankfurt realizują projekt „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice”. Jego celem jest współpraca transgraniczna m.in. w obszarze organizacji pozarządowych. W związku z realizacją tego projektu, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza organizacje pozarządowe z obu stron Odry na wspólne spotkania – po to, żeby się poznać i rozmawiać o długofalowej współpracy. Pierwsze spotkanie w czwartek 26 kwietnia, o 17. 00 w Collegium Polonicum.

- Chcielibyśmy zbudować sieć organizacji, które działają po obu stronach granicy, w poszczególnych obszarach, jak kultura, sport, czy pomoc społeczna po to, żeby mogły nawzajem wspierać się, korzystać ze swoich doświadczeń i współpracować – mówi Marta Stachowska z fundacji. Fundacja będzie również wspierać organizacje w poszukiwaniu partnerów i źródeł finansowania, czy tłumaczeniu wniosków. Wszystko po to, aby coraz więcej było wspólnych inicjatyw. Spotkania organizacji będą odbywały się raz na kwartał przez najbliższe dwa lata. Już wiadomo, że jedno z nich, wrześniowe, będzie wyjazdowe. – Wspólnie spędzony czas na pewno będzie miły, ale również i pracowity. Chcemy wspólnie tworzyć pomysły na wspólne projekty, inspirować się i motywować do działania – wyjaśnia M. Stachowska.

Ale to nie wszystko, co fundacja przygotowała dla organizacji z obu stron granicy. W ramach tego projektu przeprowadzi również diagnozę kondycji słubickich organizacji pozarządowych - a także tych z Frankfurtu, które deklarują chęć współpracy z sąsiadami zza Odry. Każda z nich zostanie poproszona o wypełnienie ankiety, która pomoże określić, jakie są bariery, oczekiwania, szanse odnośnie współpracy. Jej wyniki będą znane pod koniec roku 2018.

W lipcu, podczas Miejskiego Święta Hanzy organizacje z obu stron Odry przedstawią się i zaprezentują mieszkańcom obu miast podczas Pikniku NGO. W ramach pikniku zostaną przygotowane stoiska wystawowe z różnymi atrakcjami dla mieszkańców. Ale nie tylko – na przedstawicieli organizacji również czekają różne atrakcje, na przykład transgraniczne zawody pozarządowe, loteria czy konkurs fotograficzny.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum serdecznie zaprasza do przyłączenia się do projektu, do udziału w spotkaniach i pikniku! Kontakt: Martyna Szymborska, e-mail: m.szymborska@fundacjacp.org, tel. 61 829 67 91, 884 309 488.