ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wi