Z placu Sybiraków zniknął pomnik. Będzie nowy!

Poznański artysta Robert Sobociński, który na zlecenie gminy, wykonuje pomnik Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą Polskę, zdemontował właśnie stary pomnik. Nowy zostanie odsłonięty 17 września. - W ten sposób Gmina Słubice chce uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Stary pomnik został zdemontowany ponieważ trzeba przygotować fundamenty pod nową budowlę - informuje burmistrz Tomasz Ciszewicz.

Pomysł wybudowania pomnika narodził się w 2013 roku w słubickim kole Związku Sybiraków. Powołano komitet organizacyjny, ale sprawa nie znalazła swojego finału. Do tematu powrócono w 2015 roku. Powołano wtedy Społeczny Komitet Budowy Pomnika Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach, w którym znalazło się 19 przedstawicieli różnych środowisk społecznych. Są to m.in: przedstawiciele Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Słubickiej, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Wspólnoty Przyjaciół Paradyża, Stowarzyszenia „Nasze Słubice PL”, Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pomysł budowy pomnika poparł burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. To Gmina Słubice w znacznej mierze sfinansuje to przedsięwzięcie, na budowę pomnika przeznaczyła 220 tys. zł. Zbiórkę pieniędzy na ten cel prowadzi też społeczny komitet budowy pomnika, który dotychczas zebrał 28 tys. zł.

Pomnik, według własnego projektu tworzy poznański rzeźbiarz Robert Sobociński, absolwent ASP w Poznaniu, autor m.in. Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru, który stoi w parku przy ul. Fredry w Poznaniu czy pomnika Chopina w Manchesterze. Na słubickim pomniku, który stanie przy placu Sybiraków są przedstawiciele trzech pokoleń słubiczan: repatriantów ze wschodu Polski, ich dzieci i wnuki. Jest tam m.in. postać kobiety z pokolenia repatriantów, która przekazuje kobietom z pokolenia urodzonego w Słubicach historyczny medalion z twarzą Chrystusa. Ten medalion przywiózł do Słubic pierwszy prezes Związku Sybiraków Roman Golański. Jako 13-letni chłopiec , wywieziony z rodziną na Sybir, zabrał z domu medalion, który towarzyszył tej rodzinie przez lata zsyłki, a potem wraz z nimi trafił do Słubic. Medalion został potem umieszczony na obecnym pomniku Sybiraków w Słubicach i będzie też wykorzystany na nowym pomniku.

Na szczycie pomnika znajdzie się orzeł zrywający się do lotu, który jest symbolem patriotyzmu. Pomnik ma 4 metry wysokości. Będzie na nim napis: PAMIĘCI ZESŁANYCH NA SYBIR I WALCZĄCYCH O WOLNĄ, NIEPODŁEGŁĄ POLSKĘ MIESZKAŃCY ZIEMI SŁUBICKIEJ, 17 WRZEŚNIA 2018 R. Będą na nim także słowa papieża Jana Pawła II, skierowane do kombatantów, weteranów i Sybiraków podczas nabożeństwa w Gorzowie Wlkp. 2. 06. 1997 roku. „DZIĘKUJĘ DZISIAJ SYNOM NASZEGO NARODU ZA TO, ŻE NIE SZCZĘDZILI OFIAR I WYRZECZEŃ, BRONIĄC NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI: WOLNOŚCI I GODNOŚCI CZŁOWIEKA”. ŚW. JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ