ZARZĄDZENIE NR 81/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia