W kwietniu będą zebrania wiejskie

Od 9 do 13 kwietnia, we wszystkich sołectwach, odbędą się zebrania wiejskie. Burmistrz Tomasz Ciszewicz zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach na temat sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Słubice oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W programie każdego zebrania wiejskiego będzie podjęcie uchwały w tej sprawie. Harmonogram zebrań wygląda następująco: 9 kwietnia, godz. 16.00 – Kunice, godz. 18.00 – Rybocice, 10 kwietnia – 16.00 Kunowice, 16.00- Pławidło, 18.00- Nowy Lubusz, 11 kwietnia- 16.00 – Lisów, 18.00 - Drzecin, 12 kwietnia – 16.00 Stare Biskupice, 18.00- Nowe Biskupice, 13 kwietnia – 16.00 – Golice, 16.00- Świecko. Wszystkie zebrania odbędą się w świetlicach wiejskich. W przypadku braku quorum określa się drugi termin zebrania każdorazowo 30 minut po wcześniejszej godzinie.