Szykuje się nam kolejna „Słubicko – Frankfurcka Zmiana Perspektywy”

Podobnie jak w roku ubiegłym, w maju planujemy przygotowanie akcji „Słubicko – Frankfurcka Zmiana Perspektywy”, która polega na jednodniowej wizycie u „koleżanki lub kolegi zza Odry”. Podczas wizyty w wybranej instytucji, wydziale, biurze lub u koleżanki –kolegi we Frankfurcie nad Odrą, będą mogli Państwo zapoznać się z zadaniami i kompetencjami oraz specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach frankfurckiej administracji.

Celem akcji jest stworzenie lub wzmocnienie podstaw do współpracy transgranicznej i realizacji wspólnych projektów. Akcja odbędzie się od 09.05 do 09.06.2018 r. i jest skierowana do pracowników administracji i innych zainteresowanych instytucji publicznych.

Prosimy, żeby osoby, które chcą wziąć udział w akcji, wysłały, do 30 marca 2018 roku, zgłoszenie na formularzu załączonym do tej informacji. Wydarzenie koordynowane będzie przez Słubicko – Frankfurckie Centrum Kooperacji, które umożliwi nawiązanie kontaktu z partnerem, ustali terminy wizyty oraz zapewni pośrednictwo językowe.

Akcja organizowana jest w ramach Działania: 1.2. „Zmiana perspektywy” w ramach realizacji projektu „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „