Nasi sąsiedzi zachęcają: Ucz się i pracuj w Niemczech!

„bbw” Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH we Frankurcie poszukuje młodych osób chętnych do nauki zawodu w Niemczech. Nauka odbywa się w systemie dualnym, co oznacza, że główna część kształcenia ma miejsce bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Równocześnie uczeń chodzi na zajęcia szkolne według ustalonego harmonogramu. Po zdaniu egzaminu końcowego uczniowie mają możliwość podjęcia regularnej pracy w dotychczasowej firmie. Miejscem pracy i nauki jest Frankfurt i okolice w promieniu około 50 km. Nauka zawodu rozpoczyna się we wrześniu 2018.

O jakie zawody chodzi? „bbw” pośredniczy w procesie dopasowywania chętnych do firm, w których uczestnicy rozpoczną 3,5 letnie kształcenie. Możliwe jest podjęcie edukacji w zawodach m.in. • elektryk przemysłowy • mechatronik • mechanik przemysłowy • mechanik konstrukcji • mechatronik • technik informatyk • elektronik • mikrotechnolog i inne Na jakie wynagrodzenie można liczyć? Uczniowie już od początku dostają miesięczna pensję wahająca się w zależności od pracodawcy i zawodu między 600 a 800 € brutto w pierwszym roku nauki. W kolejnych latach wynagrodzenie stopniowo wzrasta. Po stronie ucznia leży opłacenie dojazdu do miejsca pracy oraz szkoły i ewentualnie pokrycie kosztów internatu w szkole (szkoły zawodowe – w zależności od zawodu - mieszczą się poza Frankfurtem). Kto może podjąć naukę? Chętni do nauki muszą znać język niemiecki przynajmniej na poziomie A2? Oferta dotyczy osób między 18 a 25 rokiem życia, które zdały maturę. Jakie dokumenty i do kogo wysłać? Osoby zainteresowane nauka muszą przesłać CV i list motywacyjny w jęz. polskim lub niemieckim, kopię świadectwa szkolnego i dowodu osobistego najpȯźniej do 31.03.2018 na adres mailowy ria@bbw-ostbrandenburg.de. Więcej informacji można uzyskać pod numerem +49 335 5569 440.