Gmina rozda setki tysięcy złotych. Ogłosiła konkursy!

360 tys. zł – taką kwotą przez dwa lata gmina Słubice wspierać będzie zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Burmistrz Słubic ogłosił niedawno konkurs ofert. 340 tys. zł pójdzie też w tym roku na profilaktykę, zwalczanie zjawisk patologii społecznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz wspierania środowisk abstynenckich i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych. Ale to nie wszystko.

30 tys. zł gmina wyda również w ciągu dwóch lat na poradnictwo psychologiczne, prawnicze, treningi umiejętności społecznych i warsztaty dla dzieci, które wymagają pomocy społecznej. W 2018 roku samorząd wspierać też będzie działania związane z promocją zdrowia. Przeznaczy na to blisko 15 tys. zł. Taka sama kwotę wyda na wspieranie organizacji społecznych, które angażują się w podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej. Gmina ogłosiła też konkurs ofert na projekty, które wzmocnią organizacje pozarządowe i przyczynia się do rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Szczegóły związane ze wszystkimi konkursami można znaleźć na stronie internetowej gminy: www.slubice. pl