BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH