Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Słubic z dnia 31 stycznia 2018r.