To będzie debata o przyszłości Europy

1 i 2 lutego 2018 r. w Collegium Polonicum odbędzie się międzynarodowa konferencja " Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań". Jej organizatorami są: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

Uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami współczesnej Europy. Podejmą oni próbę oceny obecnych oraz przyszłych zagrożeń dla pokojowego oraz harmonijnego rozwoju Europy, Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich.

Konferencja będzie płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan i jakość europejskiego życia społecznego w różnych jego wymiarach.

Językiem konferencji będzie język polski. W programie zaplanowano również panele w języku angielskim i rosyjskim.