Słubice i Frankfurt nagrodzone za współpracę

2 lutego 2018 burmistrz Tomasz Ciszewicz i nadburmistrz dr Martin Wilke odbiorą w Lipsku nagrodę fundacji im. Carla i Anneliese Goerdeler przyznaną za współpracę obu miast na płaszczyźnie administracji. Słubice i Frankfurt nad Odrą otrzymają wyróżnienie za istniejące od 1975 r., transgraniczne partnerstwo, które przynosi korzyści obu miastom. Fundacja doceniła ścisłą i konstruktywną współpracę, która pozytywnie wpływa na poziom życia mieszkańców obu miast i przyczynia się do wzmocnienia idei europejskiej. Laudację wygłosi Janusz Styczek, przedstawiciel ambasady Rzeczpospolitej Polskiej.

- Ta kolejna nagroda, którą otrzymujemy jako Dwumiasto Słubice-Frankfurt, jeszcze bardziej motywuje nas do współpracy i pokazuje, że to, co razem robimy jest dobrze postrzegane nie tylko przez naszych mieszkańców, ale też na zewnątrz – mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz. Dodaje, że nagrodę traktuję również jako rekomendację dla kolejnych wspólnych projektów Dwumiasta.

Dla nadbumistrza Frankfurtu, dr. Martina Wilke nagroda jest szczególnym wyróżnieniem. - Jestem bardzo dumny, że nasza transgraniczna współpraca dostrzegana jest w całych Niemczech. W tę współpracę zaangażowanych jest wiele instytucji i podmiotów. Mieszkańcy Dwumiasta korzystają z transgranicznych usług, ofert kulturalnych oraz ofert w zakresie kształcenia – podkreśla.

Nagroda, przyznawana co roku przez Fundację, miasto Lipsk i Instytut na rzecz Sektora Publicznego, jest związana z osobą nadburmistrza Lipska Carla Goerdelera, który w latach 30. sprzeciwiał się działaniom nazistów. Wyróżnienie ma służyć rozwojowi pokojowej współpracy samorządów w Europie.