Elżbieta Rafalska wspiera budowę obwodnicy Słubic

- Myślę, że to jest absolutnie dobry krok, który może stworzyć gwarancję, że w przyszłych planach odnajdzie się budowa obwodnicy Słubic – tak Elżbieta Rafalska, która w ramach swojej pracy poselskiej, spotkała się 22 stycznia, w słubickim magistracie, z burmistrzem Tomaszem Ciszewiczem, skomentowała fakt, że w budżecie państwa na ten rok zapisano 1 mln zł na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego koniecznego do rozpoczęcia w przyszłości tej inwestycji.

W czerwcu 2017 roku burmistrz Tomasz Ciszewicz poinformował radnych, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce, by to gmina przekazała 1,5 mln zł na wykonanie studium. Uważał, że samorząd nie powinien tego robić, chyba, że otrzyma gwarancje, że inwestycja zostanie zrealizowana. Takich gwarancji GDDKiA nam jednak nie dała. E. Rafalska stwierdziła, że rozumie obawy władz gminy, które mogłyby spotkać się ze strony mieszkańców z zarzutem niegospodarności. – W tej sprawie poprosiłem jednak o pomoc parlamentarzystów – mówił burmistrz dziennikarzom, po rozmowach z E. Rafalską. – I tę pomoc otrzymałem, za co bardzo dziękuję – dodał. Jak wyjaśniła poseł E. Rafalska podczas prac nad budżetem państwa na 2018 rok, lubuski klub Prawa i Sprawiedliwości podjął inicjatywę, żeby posłowie decydowali o rozdziale pewnej kwoty na ważne cele w swoim regionie. - Ponieważ takim gorącym tematem dla Słubic jest budowa obwodnicy, a w szczególności stworzenie dokumentacji, o co burmistrz zabiegał od dawna, dokonując podziału tych środków zdecydowaliśmy, i zostało to przyjęte, że 1 mln zł zostanie zapisane w budżecie na wykonanie studium. Jest to pierwszy krok w kierunku budowy obwodnicy - stwierdziła E. Rafalska. Przyznała wprawdzie, że w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023, nie ma obwodnicy Słubic, to jednak, mając dokumentację, gmina zwiększa swoją szansę by trafić na listę rezerwową.