Przedsiębiorco wypełnij ankietę. To się opłaci!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ankietuje przedsiębiorców w zakresie ich planów rozwojowych na lata 2018-2023 w obszarze badań i rozwoju. Wyniki diagnozy pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych i pozwolą zwiększyć możliwości pozyskiwania środków z programów krajowych. W krótkiej ankiecie bada m.in. plany przedsiębiorców, współdziałanie sfery biznesu i nauki, w tym komercjalizację wyników badań naukowych. Ankieta ma charakter poufny. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na 10 pytań ankiety pod adresem: https://goo.gl/forms/13t1zXPl3goXI3no1