Gmina sprzedaje drewno z wycinki. Ktoś chętny?

Burmistrz Słubic ogłosił przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z obszaru gminy. Do sprzedania jest: 85,36 m3 sosny (80 zł/m3 z VAT), buk w ilości 47,53 m3 (100 zł/m3 z VAT), 12,21 m3 lipy (80 zł/m3 z VAT), olcha w ilości 17,25 m3 (80 zł/m3 z VAT) oraz 48,02 m3 akacji (100 zł/m3 z VAT). Cena wywoławcza - 18 740,60 zł.

Drewno można oglądać, po uprzednim skonsultowaniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Słubicach – Agatą Kułagą, tel. 95 7373 2031, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy: www.slubice.pl

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty o wartości nie niższej niż wartość szacunkowa drewna. Oferty należy składać do 10 stycznia 2018 roku, do 11.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, pokój nr 118. Otwarcie oferty nastąpi 10 stycznia 2018 r. o 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach, II piętro.