Jest już nowy harmonogram wywozu śmieci

Na stronie internetowej gminy mieszkańcy znajdą nowy harmonogram wywozu odpadów. Śmieci nadal odbierać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Przypominamy jak segregować odpady i dlaczego warto to robić.

Z roku na rok podnoszone są wymagania dotyczące m.in. poziomów odzysku poszczególnych surowców czy recyclingu. Jeśli gmina nie sprosta przepisom prawa i nie zwiększy udziału odpadów segregowanych w odbieranych odpadach ogółem, będzie płacić kary, co wpłynie też na koszty śmieci. Dlatego od dawna zachęcamy mieszkańców, żeby segregowali odpady. Co, którzy to robią ponoszą zdecydowanie mniejsze koszty odbioru śmieci.

Odpady dzielimy na pięć frakcji. Osobno segregujemy papier (niebieskie worki), szkło (zielone), tworzywa sztuczne –metale (żółte), odpady zielone –bioodpady (brązowe), natomiast śmieci zmieszane wrzucamy do worków czarnych. Tak segregujemy odpady Do worka na papier wrzucamy opakowania z kartonu, tektury, katalogi, ulotki, prospekty, gazety, zeszyty, książki, torby i worki papierowe, ale nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru powleczonego folią, papieru zatłuszczonego, kartonów po mleku i napojach, tapet, pieluch jednorazowych, naczyń jednorazowych.

Do worka na szkło wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności, ale nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, zniczy, żarówek, szkła żaroodpornego, reflektorów.

Do worka na tworzywa sztuczne i metale możemy wrzucić odkręcone i zgniecione plastikowe butelki, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, kartony po mleku, opakowania po proszkach, reklamówki, puszki po konserwach, ale nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, części samochodowych, puszek po farbach i lakierach, zużytego sprzętu AGD.

Do worka na odpady zielone wyrzucamy odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę drzew, skoszona trawę i liście. Nie wrzucamy: resztek jedzenia, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu, leków, ziemi i kamieni.

Do worka na odpady zmieszane wrzucamy m.in. odpady kuchenne, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, pieluchy i podpaski, zatłuszczony papier, ceramikę.

To warto wiedzieć!

Czy trzeba myć kubek po jogurcie itp.?

- Nie ma takiego obowiązku.

Czy zanim wyrzucę karton po mleku muszę wylać ostatnią kropelkę?

- Nie ma takiego obowiązku. Często technicznie jest to niewykonalne. Oczywiście inaczej sytuacja wygląda, gdy chcemy wyrzucić butelkę do połowy pełną. Wtedy należy ją opróżnić.

Co zrobić z olejem po smażeniu?

- Taki olej jest odpadem problematycznym. Absolutnie nie można wylewać go do toalety lub do zlewu. Najlepszym wyjściem jest przygotowanie w domu pojemnika na zużyty olej i po jego napełnieniu przywiezienie go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krótkiej 8.

Gdzie wrzucić papierek po maśle?

- Do pojemnika na odpady zmieszane. Podobnie jak każdy inny papier, który jest natłuszczony. Taki materiał, mimo iż pierwotnie nadawał się do powtórnego wykorzystania, po ubrudzeniu tłuszczem nie może być już poddany recyklingowi.

Co zrobić z przeterminowanymi albo nie do końca zużytymi farbami czy innymi chemikaliami?

- Przynieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krótkiej 8.

Co zrobić z pojemnikiem po oleju silnikowym?

- Przynieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krótkiej 8.

Czy muszę oddzielać materiały od siebie? Np. karton owinięty folią?

- Nie ma takiej potrzeby. Takie odpady wyrzucamy do pojemnika na odpady suche – jest to tzw. odpad wielomateriałowy. 

Co zrobić ze zużytym/popsutym sprzętem elektronicznym?

- Taki sprzęt odbierany jest również spod pojemników na śmieci. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektronicznych dostępny jest na stronie www.pukslubice.pl i na stronie gminy: www.slubice.pl. Ważne, aby nie wystawiać takich odpadów pod śmietniki w dowolnym momencie, lecz poczekać do dnia poprzedzającego ich wywóz. Jeśli oczekiwanie nie jest możliwe prosimy skorzystać z możliwości dostarczenia tych odpadów osobiście do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krótkiej 8.

Gdzie wyrzucić gruz i inne odpady remontowe?

- Takie odpady przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krótkiej 8. Nie istnieją żadne limity dotyczące maksymalnych gabarytów, wagi czy ilości odpadów przypadających na jednego klienta PSZOK.

Czy puste opakowania po lekach mogę wyrzucić do odpadów suchych?

- Tak. Puste opakowania wyrzucamy do pojemnika na odpady suche. Do specjalnych punktów w aptekach oddać należy jedynie przeterminowane leki (Apteka „Vita”, ul. Wrocławska 5j, Apteka „Nowa”, ul. Kopernika 23, Apteka „Millenium”, ul. Mickiewicza 5).