W Golicach już dziś świąteczne warsztaty. Jutro w Lisowie

W ramach projektu „Razem po moc” burmistrz Słubic wraz z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach serdecznie zapraszają mieszkańców Golic i Lisowa na spotkania integracyjne „Warsztaty świąteczne”. W Golicach odbędą się one dziś, 30 listopada, od 17.00, w świetlicy wiejskiej, a w Lisowie, w piątek 1 grudnia, także od 17.00 w świetlicy wiejskiej. Chętni, pod okiem lokalnych artystów, będą własnoręcznie wykonywać ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne oraz przyozdabiać pierniczki.

W programie jest też wykład psychologa na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz budowania zdrowej, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, relacji w rodzinie. Na realizację projektu gmina Słubice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”