To była oświatowa burza mózgów

Co można zrobić, żeby więcej osób chciało się uczyć języka sąsiada i innych języków obcych, w jaki sposób wspierać rodziny w temacie kształcenia, czego potrzebuje niepełnosprawne dziecko w szkole, jak zwiększyć imigrantom szanse edukacji, jak tworzyć nawyki zdrowego żywienia u dzieci? – to tylko część pytań, na które szukali odpowiedzi uczestnicy Słubicko-Frankfurckiego Forum Kształcenia.

Gmina Słubice wspólnie z miastem Frankfurt nad Odrą, w ramach realizacji projektu "Europejskie modelowe miasto współpracy", zorganizowała 20 listopada 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach spotkanie ponad stu przedstawicieli instytucji zaangażowanych w transgraniczne kształcenie.

Uczestnikami Forum, które otworzyli burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke, byli m.in. Grzegorz Tomczak z Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz zastępca kierownika frankfurckiego urzędu ds. oświaty Elke Dengler, a także przedstawiciele Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Kraju Związku Brandenburgia „Polen Mobil“, szkoły podstawowej w Görlitz o profilu dwujęzycznym a także stowarzyszeń i organizacji zajmujących się kształceniem.

Zaproszeni goście wzięli udział w dyskusji i ośmiu warsztatach tematycznych, podczas których zastanawiano się m.in. jak zwiększyć liczbę ofert związanych z kształceniem w Dwumieście, podejmować nowe działania na rzecz wspierania kompetencji językowych i zapewnić mieszkańcom dostęp do specjalistów w regionie, jak kształtować nawyki zdrowego żywienia oraz czego potrzebuje uczeń niepełnosprawny w szkole.

- Priorytetowym założeniem Słubicko-Frankfurckiego Forum Kształcenia było przedstawienie polskiego i niemieckiego systemu oświaty, poznanie ram wyznaczających zakres edukacji i na tej podstawie podjęcie działań na rzecz dalszej współpracy transgranicznej – podkreśla Soeren Bollmann ze Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, które zorganizowało Forum. – To było bardzo ciekawe spotkanie, które obfitowało w wiele pomysłów. Teraz przed nami ich analiza – zapowiada dr J. Pyrgiel