Uczniowie "jedynki" poznali tradycje związane z tańcami narodowymi

Od 11 września do końca października 2017 r., w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach i Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze, realizowany był projekt edukacyjny „Moja muzyczna tożsamość - pieśni i tańce ludowe dla najmłodszych”, który był skierowany do wszystkich chętnych uczniów z obu szkół. Poniżej relacja na ten temat przygotowana przez koordynatorkę projektu Magdalenę Iłowską.

Nieformalna grupa składająca się z nauczycieli, byłych i obecnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, stworzyła projekt zatytułowany „Moja muzyczna tożsamość - pieśni i tańce ludowe dla najmłodszych”. Głównym celem projektu była nauka pieśni i tańców ludowych oraz przybliżenie tradycji i kultury polskich tańców narodowych, a przede wszystkim zapoznanie się z kulturą naszego regionu.  Dzięki realizacji tego projektu dzieci miały możliwość zdobycia wiedzy o folklorze, a także poznania polskich pieśni ludowych, poprzez warsztaty wokalne i taneczne mogły rozwijać swoje talenty. Poprzez warsztaty psychologiczne uczestnicy rozwijali umiejętności komunikacji z otoczeniem, a także podejmowali próbę rozpoznania własnych upodobań muzycznych. Projekt został przygotowany i zrealizowany we współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.

W konkursie projektów Lubuskiej Inicjatywy Młodzieżowej – Budżet Inicjatyw Obywatelskich dla grup nieformalnych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5.000 złotych. Wszystkie działania w projekcie były podzielone na dwa etapy: W pierwszym etapie odbywały się próby uczestników projektu z dyrygentami w obu szkołach. Podczas prób chórzyści razem z dyrygentami wybrali utwory z zakresu muzyki ludowej. W trakcie pracy nad utworami dbali o prawidłową postawę śpiewaczą, ćwiczyli intonację, dykcję oraz emisję głosu.

Próby odbywały się równolegle w dwóch szkołach w Zielonej Górze i Słubicach. Drugi etap składał się z całodniowych warsztatów, które miały miejsce w Collegium Polonicum. Warsztaty składały się z zajęć integracyjnych z pedagogiem. Warsztatów psychologicznych, w trakcie których uczestnicy mogli zastanowić się nad zagadnieniem: moja muzyczna tożsamość, co lubię, a czego wolę unikać w muzyce?

Kolejne zajęcia to był taniec ludowy w podziale na grupy, a także próby połączonych chórów. Efektem tych warsztatów był koncert, na którym uczestnicy projektu zaprezentowali swoje umiejętności nabyte podczas wszystkich etapów projektu.

Głośne owacje publiczności po koncercie były najlepszym dowodem, że podjęte przez nas wspólne działania muzyczne przyniosły zamierzony efekt.