Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Słubicach

Burmistrz Słubic informuje, że ogłoszony został nabór na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Termin składania ofert upływa z dniem 13 listopada 2017 r. o godzinie 16.00. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.slubice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.