OGŁOSZENIE !!!

Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje,
że w związku z trwającymi na al. Niepodległości robotami
drogowymi, przystanki komunikacji miejskiej przy
ul. Sienkiewicza oraz al. Niepodległości
będą wyłączone z obsługi do czasu zakończenia robót.