Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w Golicach.

Lp.

położenie lokalu

 

 

nr ewid. działki

powierzchnia działki

 

(m²)

powierzchnia zabudowy

 

(m²)

cena wywoławcza nieruchomości

(zł)

wadium

 

 

(zł)

1.

obręb 2- Golice

 

93/1

403

93

12 000

2 000