Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Słubice, zabudowanej garażem, położonym w Słubicach przy ul. Rysia.

Lp.

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Termin wnoszenia czynszu

1.

Słubice

ul. Rysia

Działka

949/93

18m2

 

GW1S/00000624/5

7,70zł/m2 rocznie

 (+ 23% VAT)

100zł

Płatny z góry za dany rok do 31 marca każdego roku