Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 1 m. Słubice przy placu Wolności.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium wraz z podaniem w tytule przelewu numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie
nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 17 listopada 2017 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

lp.

położenie

numer działki

powierzchnia

cena wywoławcza

nieruchomości netto

wadium

1

plac Wolności Słubice

625/2

0,1188 ha

580.000,00 zł

60.000,00 zł

 

Lokalizacja nieruchomości:

 Mapa Gminy Słubice