System zielonych inwestycji. Weź udział w konkursie!

Jednostki samorządu terytorialnego,spółki komunalne i inne podmioty świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego mogą starać się o dofinansowanie zakupu nowych autobusów elektrycznych, szkoleń kierowców, a także na modernizację lub budowę stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego.Konkurs, w ramach Pakietu dla średnich miast, organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji. część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny.

Nabór wniosków trwa od 4 do 22 września br., a jego budżet to 200 mln zł, w tym do 41 mln zł dla bezzwrotnych form finansowania oraz do 159 mln zł dla zwrotnych form finansowania. W ramach oceny merytorycznej oceniana jest m.in. liczba mieszkańców danego obszaru inwestycyjnego. Na preferencyjny dostęp do środków mogą liczyć projekty dotyczące obszaru inwestycyjnego poniżej 100 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje o naborze oraz informacja o zasadach programu priorytetowego System zielonych inwestycji. część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny dostępne są na stronie NFOŚiGW:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/czesc-2-gepard---bezemisyjny-transport-publiczny/ http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe/