Sektor 3 Słubice? To jest dopiero pomoc!

Gmina Słubice w ramach zadania zleconego finansuje prowadzenie punktu doradczo-konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych – Sektora 3 Słubice. Jest on prowadzony przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum.

W ramach działania Sektora 3, organizacje pozarządowe mogą skorzystać z:

- doradztwa specjalistów w dziedzinie m.in. księgowości, pozyskiwania środków, realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, budowania wizerunku i promocji, organizacji pracy, wolontariatu itp.

- pomocy w wyszukiwaniu źródeł finansowania i pisania projektów

- prowadzenia szkoleń o warsztatowym charakterze związanych z codziennym funkcjonowaniem organizacji, m.in. z wykorzystaniem komputerów i programów użytecznych np. w zdalnej organizacji pracy

- bezpłatnego udostępniania sali wyposażonej w 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i kolorową drukarkę

- bezpłatnego wypożyczania sprzętu takiego jak rzutnik, ekran

- bezpłatnego użyczania sali szkoleniowej (np. do prowadzenia zebrań, spotkań)

Bieżące informacje na temat działalności Sektora 3 Słubice znaleźć można na stronie: http://sektor3.slubice.pl/ lub na Facebooku: https://www.facebook.com/Sektor3Slubice

Kontakt: Sektor 3 Słubice – Inkubator NGO Budynek biblioteki Collegium Polonicum, I piętro ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice tel. (+48) 884 309 488 e-mail: sektor3@fundacjacp.org