Niepełnosprawne, ale aktywne? To dla nich jest ten konkurs!

Trwa nabór kandydatek do konkursu Lady D dla aktywnych niepełnosprawnych Lubuszanek. Do 15 września, samorządy, organizacje pozarządowe, media, placówki edukacyjne i osoby prywatne, mogą zgłaszać kandydatury pań, które są aktywne m.in. w życiu zawodowym i społecznym, na polu kultury, sztuki i sportu. Organizatorem konkursu im. Krystyny Bochenek jest Stowarzyszenie MANUFAKTURA we współpracy z biurem poselskim Krystyny Sibińskiej oraz Fundacja Pozytywka. Patronuje mu marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.