Minister Elżbieta Rafalska z wizytą w gminie

Dziś, 25 sierpnia 2017 roku, burmistrz Tomasz Ciszewicz spotkał się z Panią Elżbietę Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Spotkanie zdominowały tematy gminnych inwestycji, mowa też była m.in. o Środowiskowym Domu Samopomocy, który od września prowadzić będzie, koło Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie po PROstu.

O tym, jak ma funkcjonować ta placówka, opowiedziała prezes stowarzyszenia Joanna Sierżant- Rekret. Wyjaśniła, że jest tam miejsce dla 19 osób, przewlekle chorych psychicznie, a także z różnym stopniem upośledzenia umysłowego, które mogą na co dzień uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez terapeutów i pedagogów (wspomogą ich: pracownik socjalny, psycholog, logopeda, rehabilitant). Podopieczni będą też korzystać z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego oraz psychiatrycznego. Pani minister Rafalska już zapowiedziała, że odwiedzi to miejsce, gdy zacznie działać.