ZARZĄDZENIE NR 203/2017 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 21 lipca 2017 r.