ZARZĄDZENIE NR 204/2017 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 21 lipca 2017 r.