Ruszają prace przy tworzeniu laboratoriów dydaktycznych w gminnych szkołach

32 laboratoria powstaną w sześciu szkołach gminnych. Placówki wzbogacą się m.in. o laptopy, tablety, komputery...Będą dysponować nowoczesnym sprzętem, który ułatwi naukę fizyki, chemii, przyrody, biologii, matematyki, informatyki i języków obcych. Z laboratoriów uczniowie będą korzystać już w nowym roku szkolnym. Gmina wyda na tę inwestycję 4,5 mln zł, ale 85 proc. kosztów (3,9 mln zł) zwróci jej Unia Europejska.

O rozmachu inwestycji świadczy choćby to, że dla przykładu koszt urządzenia jednego laboratorium informatycznego wyniesie 272 tys. zł. Laboratoria powstają na bazie istniejących pomieszczeń, które są modernizowane. – Laboratoria pozwolą nam uatrakcyjnić sposób nauczania, wyposażymy szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, które z jednej strony pozwolą kształcić na najwyższym poziomie, z drugiej rozbudzą w uczniach ciekawość. Uczynią też nasze placówki atrakcyjniejszym miejscem do nauki – podkreśla burmistrz Tomasz Ciszewicz. Co ważne, laboratoria zostaną dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Dla dzieci poruszających się na wózkach będą odpowiednie stoliki, dla uczniów niewidomych lub słabowidzących komputery z klawiaturą Braille’a, powiększalniki ekranowe i syntezatory mowy.