Na te polsko-niemieckie projekty będzie dofinansowanie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. – Czekamy do 20 września 2017 roku na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji – zachęcają organizatorzy.

Zaproszenie kierują do szkół, domów kultury, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i placówek kształcenia. Adresatami jest młodzież w wieku od 12 do 26 lat, w uzasadnionych przypadkach także młodsza. Do konkursu można zgłaszać koncepcje projektów polsko-niemieckich spotkań młodzieży, które będą realizowane w 2018 roku. Zgłoszenia do 20 września 2017 roku na formularzu dostępnym na stronie internetowej PNWM: www.pnwm.org/nagroda Najciekawsze projekty, 10 w kategorii „wymiana szkolna” i 10 w kategorii „wymiana pozaszkolna” otrzymają dofinansowanie projektów, a zwycięzcy nagrodę pieniężną – 3 tys. euro dla każdego z partnerów projektu. Więcej informacji na stronie internetowej PNWM lub w biurze w Warszawie, tel. 22 51 88 910.