Zarządzenie Burmistrza Słubic w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Pełna treść zarządzenia dostępna w BIP: zarządzenie nr 183/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.