Zarządzenie Burmistrza Słubic w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprzedaży

Pełna treść zarządzenia dostępna w BIP: zarządzenie nr 182/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.