Specjaliści podpowiedzą, jak się starać o dofinansowanie projektów

13 czerwca 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach, Euroregion PRO EUROPA VIADRINA organizuje całodzienną imprezę informacyjną, o możliwościach dofinansowania polsko-niemieckich projektów dotyczących spotkań młodzieży. Adresatem są przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i innych niepaństwowych inicjatyw ze wszystkich obszarów życia społecznego z terenu województwa lubuskiego i Brandenburgii, które są zaangażowane lub planują w przyszłości podjęcie działań w ramach współpracy w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA.

- Mamy nadzieję, że dzięki tej imprezie, podmioty i inicjatywy, które w swoim działaniu koncentrują się na spotkaniach młodzieży, będą miały okazję do lepszego wzajemnego poznania i wymianę informacji o korzyściach jakie daje współpraca, jak również możliwościach płynących z realizacji wspólnych projektów - podkreślają dyrektorzy biur Euroregionu Toralf Schiwietz i Krzysztof Szydłak. Spotkanie odbędzie się przy wsparciu Ministerstwa Kształcenia, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia.