Odra wysoka, ale bezpieczna

Pomimo, że stan ostrzegawczy Odry w Słubicach został przekroczony o 2 cm i przez kolejne trzy dni będzie przepływała przez nasze miasto spłaszczona fala kulminacyjna, uspokajamy - nie ma powodów do obaw. Wprawdzie miejscami może dojść do podtopienia niektórych pól, ale gdyby tak się stało rolnicy dostaną odszkodowania. Słubice są przygotowane na podwyższony stan wody w Odrze, ale o stuprocentowym bezpieczeństwie, w przypadku bardzo wysokiego stanu rzeki podobnego do tego z 1997 roku, będzie można mówić dopiero wówczas, gdy zrealizowana zostanie inwestycja Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, która ma ruszyć tego lata. Przebudowane zostanie 7 km istniejącego wału, powstanie też nowy wał okrężny o długości 6 km, który zabezpieczy miasto przed tzw. cofką. Oprócz tego m.in. remontowane będą kanały. Inwestycja ma kosztować ok. 250 mln zł.