Naukowcy i samorządowcy będa rozmawiać o polityce

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka lokalnie” pt. Lokalna polityka i współpraca transgraniczna wobec nowych wyzwań. Konferencję organizują: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu. Będzie to okazja do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat procesów związanych z realizacją polityk lokalnych w państwach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej. W ramach konferencji odbędzie się również debata przedstawicieli samorządów województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego na temat wzajemnych zależności pomiędzy wyborami samorządowymi a funkcjonowaniem samorządów.