Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Słubice, położonych w Kunicach, przeznaczonych pod uprawy rolne.

Dane dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu:


Lp.

Położenie

Powierzchnia

Oznaczenie nieruchomości

Stawka czynszu  dzierżawnego

Wysokość wadium

1.

Kunice

227. 010,00 m2

Część działki

381

0,02zł/m2 - rocznie

1000zł

2.

Kunice

208.500,00m2

Działka

420/2

0,02zł/m2 - rocznie

1000zł

3.

Kunice

109.000,00m2

Działka

334

0,02zł/m2 - rocznie

1000zł

4.

Kunice

189. 100,00 m2

Część działki

419

0,02zł/m2 - rocznie

1000zł

 Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w sali konferencyjnej (II piętro). Wadium należy wpłacić do dnia 10 maja 2017r.