Międzyrządowa komisja ma dla Słubic dobre wieści

W Lubniewicach odbyło się (3-4 kwietnia) posiedzenie wspólnej międzyrządowej komisji ds. rozwiązywania problemów transgranicznych na pograniczu polsko-niemieckim. Uczestniczył w nim burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. Złożył m.in. wniosek o przywrócenie połączenia kolejowego między Frankfurtem i Poznaniem i przekonywał do budowy wiaduktu nad linią kolejową, która przecina ulicę Transportową. Szukano też rozwiązań prawnych dla dalszego funkcjonowania wspólnej linii autobusowej łączącej Słubice i Frankfurt.

W pracach grupy roboczej i posiedzeniu komitetu wspólnej komisji uczestniczyli przedstawiciele polskiego rządu oraz rządów: Brandenburgii i rządu federalnego RFN. – Rozmawialiśmy o problemach, które hamują współpracę w regionie przygranicznym, także naszą współpracę z Frankfurtem – mówi T. Ciszewicz. Jako przykład podał choćby zawieszenie połączenia kolejowego z Frankfurtu do Poznania i z powrotem. – Złożyłem wniosek o przywrócenie tego połączenia – relacjonuje burmistrz przypominając, że z połączenia tego korzystało wielu słubiczan, studenci Collegium Polonicum i Viadriny, a także przedsiębiorcy. Jego wniosek spotkał się z przychylnością przedstawicieli naszego ministerstwa infrastruktury i budownictwa: Krzysztofa Kuleszy i Pawła Skowrońskiego ,którzy obiecali, że poszukają sposobu finansowania tego połączenia.

- Druga, ważna dla nas kwestia, która była poruszona, jest związana ze staraniami gminy, żeby wybudować wiadukt nad linią kolejowa na odcinku ul. Transportowej, w kierunku wyjazdu na Świecko – mówi burmistrz. – Zabiegamy o to od dłuższego czasu, bo zwiększony ruch, szczególnie samochodów ciężarowych, doprowadza do paraliżu części miasta i autostrady A-2 – wyjaśnia. Przedstawiciele ministerstwa infrastruktury zobowiązali się przedstawić ten problem w Warszawie i poszukać źródeł finansowania tej inwestycji.

- Najważniejszą kwestią, która została omówiona, pozytywnie przyjęta i zaakceptowana w formie oficjalnego komunikatu jest sprawa funkcjonowania transgranicznej linii autobusowej 983 – mówi burmistrz. - Grupa sterująca przedstawiła korzystny dla Słubic komunikat, w celu rozwiązania problemów prawnych dotyczących rozliczeń między stroną polska i niemiecką. Po przyjęciu tego komunikatu miasto Słubice i Frankfurt będą oczekiwać oficjalnego stanowiska w tej sprawie właściwego ministerstwa po stronie polskiej – mówi T. Ciszewicz i dodaje, że bardzo się cieszy, bo w tej kwestii dostaliśmy pełne poparcie władz województwa, szczególnie wojewody Władysława Dajczaka jak również Tadeusza Jędrzejczaka z zarządu województwa lubuskiego. – To pozwoliło na przedstawienie tych spraw bezpośrednio podczas komisji międzyrządowej – podkreśla burmistrz.