Finanse gminy? Jest bardzo dobrze!

Na koniec grudnia 2016 roku zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 18,8 mln zł (23,46 proc.). Oznacza to, że od stycznia 2011 roku finanse gminy znacznie się poprawiły. Wtedy zadłużenie było na poziomie 76,61 procent i wynosiło 43,4 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa otrzymała niedawno sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,  które obrazuje m.in. to, jak w ostatnich latach malało zadłużenie gminy. Na koniec 2006 roku zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 30,76 proc. W kolejnych latach wyglądało to tak: 2007 rok – 42,48 proc. , 2008 – 54,11 proc., 2009- 58,94 proc. – Gdy rozpoczynałem pierwszą kadencję, w grudniu 2010 roku dług był na poziomie 67,92 proc., a 1 stycznia 2011 wynosił 76,61 procent – wspomina burmistrz Tomasz Ciszewicz. – Dzięki programowi naprawczemu z roku na rok malał – podkreśla. 31 grudnia 2011 zadłużenie wynosiło 63,33 proc., w 2012 – 56,79 proc., w 2013- 51,44 proc., w 2014- 42,29 proc., w 2015- 33,69 proc., a w 2016 roku spadło do 23,46 proc.