Ogłoszenie wyników.

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na zadanie publiczne:
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja wolontariatu
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Wyniki do pobrania w postaci załączników.