Głośna próba syren alarmowych w dniu 23.03.2017 r

Uprzejmie informuje się, iż zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego :
w dniu 23 marca 2017 r. w godzinach 12.00-12.30 na obszarze Gminy Słubice przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, nadany zostanie sygnał akustyczny:
- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.
- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty
„Jest to sygnał treningowo-szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania oraz zapoznanie ludności z sygnałami Obrony Cywilnej.”