Tutaj osoby uzależnione i ich rodziny znajdą darmową pomoc

Osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin mogą otrzymać bezpłatną pomoc terapeutów, którzy we wtorki i piątki, od 16.00 do 19.00, przyjmują w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym. Znajduje się on w siedzibie Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3 -4 (pokój nr 35- drugie piętro).

Instruktorzy terapii uzależnień: Lidia Klimczuk i Ewa Grobys zajmują się diagnozowaniem uzależnienia i współuzależnienia, prowadzą spotkania podtrzymujące abstynencję i motywujące do podjęcia terapii, a także udzielają porad członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto w pomieszczeniach Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego udzielana jest pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Na zlecenie gminy organizacja pozarządowa realizuje projekt, dzięki któremu pomocą prawną oraz psychologiczną objęci są mieszkańcy Słubic i okolic. Osoby będące w trudnej sytuacji rodzinnej mogą ustalić stan prawny oraz uzyskać wiedzę na temat procedur prawnych wdrażanych w sytuacji doznawania przemocy w rodzinie oraz istnieje możliwość zdiagnozowania problemu, ustalenia planu bezpieczeństwa oraz możliwość podjęcia terapii. Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu w celu ustalenia godzin konsultacji z prawnikiem i psychologiem pod numerem telefonu: 665 433 124.