Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku