Twórzcie z nami program rewitalizacji gminy

Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. W sobotę, 11 marca organizujemy spotkanie w terenie. Chętnych zapraszamy o 10.00 pod Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1. Natomiast dziś, 10 marca, od 13.00 do 19.00, w Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się warsztaty.

W sobotę z mieszkańcami wybierzemy się na spacer badawczy, żeby przyjrzeć się obszarowi położonemu w rejonie ulic|: Kazimierza Jagiellończyka, Kanałowej, Konstytucji 3 Maja, Mieszka I, osiedla Świerkowego, Piskiej, Staszica, Wincentego Witosa oraz Władysława Jagiełły. Podczas spotkania rozmawiać będziemy m. in. o tym, co to jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Gminny Program Rewitalizacji, które obszary gminy wymagają szczególnego zainteresowania, jakie przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności oraz kto będzie realizował program.

Ważnym punktem spotkania będzie zebranie uwag i wniosków, które pozwolą na wyznaczenie najważniejszych działań, najbliższych potrzebom mieszkańców, a w szczególności osób związanych z obszarem rewitalizowanym. Informacje te będą mogły zostać wykorzystane w procesie rewitalizacji.

Adresatami spotkania są mieszkańcy gminy, m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy działający na terenie gminy, na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji.

W załączniku znajdą też Państwo terminy warsztatów dla mieszkańców, na które również zapraszamy! Najbliższe już dziś od 13.00 do 19.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 3.